AB GÄVLE CISTERNPLAST


 
Vi utför olika service jobb på drivmedelsanläggningar och cisterner runt om i landet
 • Cisternbesiktning
 • Renovering av cisterner
 • Rörarbeten
 • Dieselfiltrering
 • Provtagningar på bränslen
 • Bränsleanalyser
Oftast tar vi hand om hela jobbet som projektering eventuell grävning och återställning

Vi är Certifierade av Swedac för:

 • Installationskontroll
 • Konstruktionskontroll
 • Revisionskontroll
 • Återkommandekontroll
 • Installationskontroll av Korrosionsskyddssystem

Enligt ISO/IEC 17020 (c)

Vi finns på
Utmarksvägen 8a
802 91 Gävle
ORG:556618-4270

Copyright CISTERNPLAST.SE